Bezdech  leczenie

Bezdech leczenie

Istnieje kilka rodzajów terapii bezdechów. Pierwsza z nich, uznawana za jedną z bardziej skutecznych to metoda CPAP, polega na utrzymywaniu stałego ciśnienia w drogach oddechowych za pomocą specjalnego aparatu z maską, przez którą pacjent oddycha. W podobny sposób działa terapia BiPAP, z tą różnicą, iż ciśnienie jest nie stałe lecz zmienne – niższe w fazie wydechu. Technika ta jest pomocna zwłaszcza w leczeniu zaburzeń oddychania o podłożu bezdechu centralnego. Kolejna metoda – auto PAP, jest znacznie bardziej sprytna, ponieważ aparatura potrafi automatycznie dopasować się do oddechu pacjenta i wyczuwając nadchodzący brak tchu samoczynnie podwyższa ciśnienie, uniemożliwiając bezdech. Do innych metod można zaliczyć: stosowanie środków farmakologicznych, mechaniczne szyny broniące przed zamknięciem się dróg oddechowych, zabiegi chirurgiczne oraz terapię tlenem. Fachowe leczenie najlepiej rzecz jasna wspomagać nie dopuszczając do nadwagi, nie nadużywając alkoholu oraz unikając środków nasennych.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org